ติดต่อ

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

โทรศัพท์: 02 942 8711-2
โทรสาร: 02 942 8680
สายใน มก. 611077-9
Email: amcspn@ku.ac.th
Email: rattanaphon.arts@gmail.com
Website: www.rilc.ku.ac.th


 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900