หนังสือ/ สิ่งพิมพ์

  หนังสือรวบรวมผลงานวิจัย-วิชาการวัฒนธรรมการเกษตร 2
  เผยแพร่พุทธศักราช 2566
  E-book : https://kasets.art/9FLMyq    

  หนังสือรวบรวมผลงานวิจัย-วิชาการวัฒนธรรมการเกษตร
  พิมพ์ครั้งที่ 2
  เผยแพร่พุทธศักราช 2566


  จูฬะกันตะมงคล พิธีโกนจุกในสยาม
  พระสารสาสน์พลขันธ์ (ยี.อี.เยรินี)
  เผยแพร่พุทธศักราช 2566


  สูจิบัตรนิทรรศการภาพถ่ายและบทกวี
  วิถีชีวิตไทยกับวิถีเกษตร
  เผยแพร่พุทธศักราช 2566
  E-book : https://kasets.art/jVoNSd    


  เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕
  ประกาศพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล
  เผยแพร่พุทธศักราช 2566
  E-book : https://kasets.art/Y0Pf7n    


  ตำราพระราชพิธีพรุณศาสตร์
  ตำราปลูกไม้ผลกับตำราปลูกเข้าของโบราณ
  เรื่องทำนา เรื่องทำสวน
  เผยแพร่พุทธศักราช 2565
  E-book : https://kasets.art/mlKnDe    


  หนังสือรวบรวมผลงานวิจัย-วิชาการวัฒนธรรมการเกษตร
  เผยแพร่พุทธศักราช 2565
  E-book : https://kasets.art/u0lPI2    


  หนังสือวันพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
  เผยแพร่พุทธศักราช 2540
  E-book : https://heyzine.com/flip-book/7047233aa4.html    


  หนังสือสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
  เผยแพร่พุทธศักราช 2538
  E-book : https://heyzine.com/flip-book/cdaf66251f.html    

 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900