เกี่ยวกับ มก. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
   งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน งานวันเกษตร
 
 
งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน เกษตรแฟร์
 
งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มกราคม ๒๔๙๑ ริเริ่มโดยคุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ขณะนั้นดำรงตำแน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักกิจการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าเป็นสถานศึกษาด้านการเกษตรและผลิตพืชผลต่าง ๆ ได้ ในสมัยนั้นประชาชนนิยมเที่ยวงานตลาดนัด คุณหลวงสุวรรณฯ จึงจัดตลาดนัดเช้า นำผลิตผลทางการเกษตรคุณภาพดี ราคาถูก ออกจำหน่าย งานตลาดนัดครั้งแรกไม่ได้ประชาสัมพันธ์มากนัก เพราะเห็นว่าเกษตรกลางบางเขนอยู่ห่างไกลจากชุมชนเมืองคนคงมาเที่ยวงานไม่มาก คุณหลวงสุวรรณฯ จัดผลิตผลไว้ต้อนรับได้ประมาณหนึ่งพันคน แต่เมื่อวันจริงมาถึงเหตุการณ์กลับผิดคาด…

งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน พ.ศ. ๒๔๙๕

ประชาชนที่มาเที่ยวงานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน ครั้งแรกมีประมาณสิบเท่าของจำนวนที่คาดไว้ จึงเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้น เมื่ออาหาร ของสด ของแห้งที่จัดเตรียมไว้ไม่พอกับประชาชนที่มาเที่ยวงาน ประชาชนบางกลุ่มที่ไม่ได้ของที่ต้องการก็บุกไร่บุกสวนเก็บเองตามใจชอบ คุณหลวงสุวรรณฯ ท่านใจดีไม่ได้ห้ามปรามอะไร พร้อมกับบอกว่า “แบบนี้ก็สนุกดี” เพื่อสนองศรัทธาประชาชน ที่ให้การต้อนรับงานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขนอย่างล้นหลาม จึงจัดงานตลาดนัดเรื่อยมา และได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกระทรวงเกษตร ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นสนับสนุนงบประมาณงานนี้จนกลายเป็นงานประจำปี
 
บรรยากาศงานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน พ.ศ. ๒๔๙๒ อันเป็นปีที่คุณชื่นสุข โลจายะ (เก่งระดมยิง) ได้รับเลือกเป็นนางงามเกษตรคนแรก
(ภาพและข้อมูลจากคุณหญิงสำอางค์ โลจายะ)

บรรยากาศเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๗ ของงานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขนซึ่งต่อมาเรียกเป็นงานประจำปีเกษตรกลางบางเขน งานวันเกษตร และ เกษตรแฟร์ จัดเป็นครั้งแรกเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๑ เพื่อส่งเสริมการบริโภคมะเขือเทศ ส่วนปี ๒๔๙๕ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ดกและการบริโภคไข่ไก่
แหล่งข้อมูล : โครงการหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 


บรรยากาศงานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน วันที่ ๕-๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕
(ภาพจาก ศ.ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ)
 
 
ใน พ.ศ. ๒๔๙๖ กำหนดจัดเป็นงานใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานและทอดพระเนตรกิจการของหน่วยราชการ และบรรดาห้างร้านที่ร่วมแสดงในงานเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มกราคม คณะกรรมการจัดงานเปลี่ยนชื่องานเป็น “งานวันเกษตรของกระทรวงเกษตร” กระทรวงเกษตรรับเป็นเจ้าภาพ หน่วยราชการในกระทรวงเกษตรทุกหน่วยร่วมกันจัด ขยายวันจัดงานเป็น ๓ วัน

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ งานวันเกษตร จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกชื่องานว่า “งานวันเกษตรแห่งชาติ” จะสับเปลี่ยนสถานที่จัดระหว่างกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับต่างจังหวัด แต่ไม่ว่างานวันเกษตรแห่งชาติ จะจัดที่ไหนก็ตาม งาน “ตลาดนัด” ยังจัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกปี รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “เกษตรแฟร์
 
 
 
 
 
ที่มา : จดหมายข่าว สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๕
บัตรอวยพรชุด "เกษตรเมื่อวันวาน" จัดพิมพ์โดย สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
หนังสือ สมุดภาพประวัติศาสตร์ชาวเกษตร
หนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 

© 2016 --jameekorn.y@ku.th--